22. 2. 2016

Strana zelených podporuje požadavky zaměstnankyň a zaměstnanců České pošty (ČP) na lepší pracovní a mzdové podmínky. Je veřejným tajemstvím, že pochybná praxe povinného nabízení nadbytečných bankovních produktů na poště je jen bičem na poštovní zaměstnance, kteří jsou vlivem této praxe vystaveni nejistotě a často i penalizaci. Marné pokusy vnutit zákazníkům bankovní a jiné produkty navíc zpomalují zpracování poštovních zásilek. ČP je státní podnik a kritika za šikanu zaměstnanců a nefunkční služby padá na hlavu ministra Chovance. Zelení se proto v pondělí připojí k protestu zaměstnanců pošty, upozorňující na tyto praktiky.

„Česká pošta má své místo i v 21. století. Protože situaci pošty ministerstvo vnitra i přes kritiku neřeší, posíláme ministru Chovancovi deset návrhů, jak poštovní služby rozvíjet, aby byly konkurenceschopné a moderní. Základem je ovšem začít se kvalitně věnovat tomu, co dělá poštu poštou. Pošťák není pojišťovák,“ uvádí Michal Berg, místopředseda Strany zelených.

„Zelení stojí za poštovními zaměstnanci a zaměstnankyněmi a žádají ministra Chovance, aby přestal přihlížet, jak se na poště z donucení kšeftuje s finančními produkty, místo aby se vedení pošty zaměřilo na upadající kvalitu zásilkových služeb,“ uvádí Monika Horáková, členka předsednictva Strany zelených.

Česká pošta se svými více než třemi tisíci pobočkami představuje pro obyvatele řady obcí důležité spojení s veřejnou správou prostřednictvím Czech Pointu, cenné jsou ale i její ostatní služby, zejména pro seniory. Existence poštovní pobočky v obci je důležitým faktorem, který zabraňuje dalšímu vylidňování venkova. Česká pošta dává práci přes 30 tisícům zaměstnancům.

Jenda Žáček
tiskový mluvčí Strany zelených


Pošta pro 21. století

Existence pobočky pošty v obcích a menších městech je jedním z důležitých faktorů, který zabraňuje prohlubování rozdílů mezi městy a venkovem a následně i jeho dalšímu vylidňování. Zejména pro seniory je dostupnost poštovních služeb velmi důležitá a přestože postupně dochází k elektronizaci komunikace, nebude v dohledné době pokrývat stále významné skupiny obyvatelstva.

Náklady na provoz husté sítě pošt jsou vysoké, nesmí je ale v žádném případě nést zaměstnanci České pošty. Prodej některých doplňkových služeb, zejména finančních produktů, se ukazuje jako nevhodný. Po těchto službách je ze strany zákazníků pošty nízká poptávka, jejich nabídky vnímají jako obtěžující a zhoršující kvalitu základních poštovních služeb, například v podobě prodlužování čekací doby na přepážkách. Nedostatečné prodeje pak sanují zaměstnanci tím, že si produkty pořizují pro sebe či pro rodinné příslušníky, což vede k nepřijatelnému přesouvání nákladů na provoz pošt na její zaměstnance a k dalším souvisejícím problémům.

Česká pošta má přitom při vhodném nastavení a rozvoji svých služeb další možnosti, jak získávat dodatečné příjmy, které by jí umožnily zachovat síť poboček a zároveň nabídnout atraktivní služby pro stávající i nové klienty. Klíčem je však přenést tlak na nové příjmy z koncových zákazníků a zaměstnanců na firemní partnery.

Deset nových příležitostí pro poštu

1) Zlepšení kvality klíčových doručovacích služeb

Přestože se pošta nechává slyšet, že prosazuje prozákaznický přístup, oznámení o nezastižení adresáta i v případech, že je adresát doma, je stále jejím nejčastějším prohřeškem, na který si zákazníci stěžují. Větší kvalita služby, včetně polidštění špatně srozumitelných formulářů a obecně zjednodušení komunikace přivede k poště klienty, kteří raději využívají jiné služby.

2) Vyzvedávání zásilek 24 hodin denně

Osobní vyzvednutí zásilek z e-shopů na jejich pobočkách či ve 24 hodin denně dostupných výdejních boxech představuje pro poštu velkou příležitost. Tam, kde to je možné, by měla začít připravovat možnost vyzvednout si zásilky po 24 hodin denně prostřednictvím automatizovaných výdejních boxů. Nákupy přes internet budou stále růst a tato služba umožní využití služeb České pošty i těm, kterým nevyhovuje otevírací doba či čekání u přepážky.

3) Rozšíření služeb ve vztahu k veřejné správě

Kontaktní body Czech Point jsou jedním z velkých přínosů pro zlepšení komunikace občana se státem. Jejich služby by ale měly být rozšiřovány, například by zde mělo být možné požádat o občanské a řidičské průkazy či pasy včetně informace o stavu žádosti, případně o služby spojené s daňovým řízením, například výše daňové povinnosti či nedostatky v jeho podání.

4) Hybridní služby online / papír

Některé hybridní služby pošta již nabízí, ale jedná se spíše o doplňkové záležitosti (MMS pohlednice) nebo služby pro firmy, rozesílající velké množství zásilek. V některých zemích fungují kopírovací a tiskové služby i na pobočkách pošt, přičemž je možné zdrojová data pro tisk na pobočku nejen donést osobně, ale také zaslat elektronicky přes email. Pošta by také mohla nabídnout službu, která na vyžádání otevře doručenou zásilku a konvertuje ji do elektronické podoby pro klienty, kteří si zásilku z různých důvodů nemohou osobně vyzvednout.

5) Informační služby pro občany

Pobočky pošt jsou v mnohých obcích místy, kde se lidé přirozeně setkávají. Jistě by bylo možné jejich dobu, po kterou jsou na pobočce, využít pro získání důležitých informací – ať už se jedná o aktuální nabídku volných pracovních míst z databáze Úřadu práce v daném regionu, případně nabídky nemovitostí realitních kanceláří. Jistě by také bylo možné zvažovat využití poboček pošt pro zveřejňování oznámení obcí a měst na své úřední desce.

6) Partnerství se službami, které zákazníci ocení

Na rozdíl od prodeje komplikovaných finančních produktů, kterým nerozumí ani pracovníci za přepážkou, ani zákazníci, by pošta měla hledat takové produkty, pro které budou lidé chodit rádi. Například předprodej vstupenek na kulturní a sportovní události, vyřizování služeb spojených s nejrůznějšími utilitami (voda, plyn, energie, TV či internet) nebo prodej volně prodejných léků a doplňků, které jsou jinak v menších obcích špatně dostupné, protože síť lékáren je na venkově ještě řidší než síť pošt.

7) Lepší web, funkční mobilní aplikace a věrnostní program

Využívání smartphonů stále roste a pošta by na to měla reagovat. Kvalitní aplikace by mohla zákazníka upozornit na zásilku k vyzvednutí, případně umožnit ji přesměrovat jinam. Také by mohla odstranit zdlouhavé vypisování podacích lístků a složenek a nahradit je vygenerovaným kódem, podobně jako se stal textový či číselný kód pro mnohé náhradou papírové jízdenky na vlak. Aplikace by mohla být doplněna kartou, která by umožnila věrnostní program – za ten by zákazník mohl získat benefity, nejen když služby pošty využije jako odesílatel, ale také jako adresát, například při volbě dopravní služby u nákupu na e-shopu.

8) Etické bankovnictví

V České republice neexistuje banka, která by splňovala standardy etického bankovnictví. Česká pošta, která se těší u velké části obyvatel důvěře, by pro provoz takové etické banky byla i díky šířce pobočkové sítě ideální platformou. Současné služby partnerské poštovní spořitelny se od jiných běžných bank na trhu nijak zásadně neliší, zatímco etická banka, založená na principu pečlivého zvažování, do jakých projektů bude investovat, aby to bylo přínosem pro společnost i životní prostředí, by mohla přinést chybějící služby na našem trhu. Forma projektu je otázkou diskuse, pošta může být opět jen smluvním partnerem takového projektu, nebo jej může iniciovat sama.

9) Reklamní plochy na vozidlech pošty

Přestože je firemní identita důležitou složkou budování značky, tak je jistě možné si představit, že na stovkách vozidel pošty by část plochy mohla zabírat komerční reklama, podobně jako je to na vozidlech MHD v mnoha městech. Při rozhodování, zda tlačit nadále na zaměstnance pošt při prodeji finančních produktů, nebo obětovat designovou čistotu vozidel pro dodatečné příjmy, je odpověď zřejmá.

10) Přechod na elektromobilitu u flotily poštovních vozidel

Ve střednědobém měřítku by měla pošta přejít u svých vozidel na pohon na elektrickou energii. Umožní to jednak snížit negativní vlivy spojené s provozem poštovních vozidel v centrech měst (hluk, prašnost, emise), jednak dlouhodobě získat konkurenční výhodu díky snižování provozních nákladů. V některých zemích se již testují projekty, ve kterých flotila poštovních vozidel slouží také jaké úložiště elektrické energie z obnovitelných zdrojů přes noc, kdy ji není v síti tolik potřeba.

—-
převzato z www.zeleni.cz