1. 10. 2020

ZDRAVOTNICTVÍ
– investice do zdraví se vyplatí

Udržíme stávající síť krajských nemocnic v Klatovech, Domažlicích, Rokycanech a Stodě. V době koronavirové krize se jasně ukázalo, jak jsou tyto nemocnice nepostradatelné. Proto budeme i v následujících letech tyto nemocnice rozvíjet ve vlastnictví Plzeňského kraje.

Zajistíme strategickou zásobu ochranných pomůcek pro potřeby Plzeňského kraje, zejména respirátory, roušky, ochranné oděvy a masky. S lokálními výrobci dohodneme možnost mimořádné výroby ochranných prostředků při vzniku další mimořádné pandemické krize. Z událostí kolem pandemie jsme se jasně poučili a příští mimořádné události nás nezaskočí.

Nadále budeme podporovat rozvoj dvou rehabilitačních nemocnic s provozem LDN v Horažďovicích a Plané. Naprosto zásadní je pro nás dostupnost zdravotní péče, zachování sítě ordinací praktických lékařů, dětských lékařů, gynekologů, internistů a stomatologů v kraji. Podpoříme preventivní přístup ke zdraví.

Největším problémem krajského zdravotnictví je nedostatek zdravotnického personálu. Proto i nadále budeme rozvíjet stipendijní programy pro zdravotnické profese a širší formy spolupráce se studenty.

Více na: www.bernardastarostove.cz