29. 9. 2020

KULTURA
– identita národa se odráží v jeho kulturním dědictví

Chceme, aby se s kulturou mohli setkávat lidé všude v Plzeňském kraji. Proto podpoříme jednorázové kulturní akce v obcích a městech Plzeňského kraje.

Zásadní pro nás bude i propojení školy s kulturou. Potřebujeme zapojit ty nejmladší do kulturního dění kraje.

Chceme zrekonstruovat budovu bývalých Městských lázní v centru Plzně a vybudovat zde důstojné zázemí pro Západočeskou galerii a Plzeňskou filharmonii. Vytvoříme nové kulturní centrum našeho kraje.

Rozhodně nikdy nezapomene na podporu spolkové činnosti, která je jedním z motorů sousedského života v obcích a městech.

Nedílnou součástí kultury je i obnova památek, která má potenciál i pro rozvoj služeb, cestovního ruchu a investic. Plzeňský kraj je díky své historii na památky bohatý, ale mnoho z nich je stále ohroženo, proto budeme rozvíjet programy pro podporu péče o památky od těch nejmenších po ty největší.

Více na: www.bernardastarostove.cz