30. 3. 2016

Chcete být delegováni Stranou zelených do okrskových volebních komisí v Plzeňském kraji při krajských volbách, které se pravděpodobně budou na konci září nebo začátkem října? Vyplňte nám do pondělí 4.4. krátký formulář dostupný zde>>.

Delegátem politické strany nemusí být pouze její člen, ale může to být i její příznivec, známý, příbuzný apod., každý nad 18 let, kdo chce kontrolovat průběh krajských voleb. Práce v komisi je honorována a odměna pro místopředsedu a člena okrskové volební komise je stanovena zákonem. Účast ve volební komisi není vázána na místo vašeho bydliště. V příslušném termínu nahlásíme všechny delegáty na obecní úřady, které Vás následně obešlou s pozvánkou na ustavující schůze okrskových volebních komisí.