15. 11. 2016

Den 17. listopadu je státním svátkem Dne boje za svobodu a demokracii. V současné společnosti, kterou popisujeme a vnímáme jako svobodnou a demokratickou, nám tento svátek může připadat zbytečný a příliš odkazující na dávnou minulost. Nicméně měnící se rozvržení politických sil a s tím spojené vzrůstající napětí ve společnosti, změna společenského klima a vnímání demokracie slova bohužel ukazují, že tento svátek naopak je a bude třeba si stále více připomínat. Strana zelených v Plzni si státní svátek Den boje za svobodu a demokracii připomene připojením se ke vzpomínkovým akcím konajících se v Plzni, např. setkání Můžeme být v klidu pořádané 15.11. od 19:00 na Moving Station nebo S klidným srdcem pořádané 17.11. v 16:00 u Andělíčka.