12. 5. 2014

Tisková zpráva
Plzeň, 12. května 2014

Plzeňští zelení vítají záměr TOP 09 zorganizovat petici k referendu o zákazu hazardu v Plzni.
Boj proti hazardu je jednou z důležitých agend Strany zelených (SZ). Místní organizace SZ v řadě měst České republiky iniciovaly opatření proti hazardu. Z poslední doby lze jmenovat referendum vyvolané na Praze 8, na němž se podíleli i místní zelení a které bylo zmařeno nízkou volební účastí, protože radniční koalice ODS, TOP 09 a KSČM je vypsala na nevhodný termín. [1] Zelení sbírají podpisy pro vyvolání referenda o zákazu hazardu také na Praze 7 nebo Praze 1. Už dříve prosadili zelení zastupitelé zákaz výherních automatů na území tří městských částí v Brně. [2] „My v Plzni nahlížíme na hazard podobně jako naši zelení kolegové jinde v ČR. Kampaň Plzeň bez hazardu, která prozatím uvázla na tom, že zastupitelé nepřijali její návrh na vyvolání referenda, byla vlastně původně kampaní plzeňských zelených a členové SZ v Plzeňském kraji jsou mezi signatáři petice. Teď před volbami se však v Plzni tohoto tématu chopila celá řada politických subjektů, takže není nutné, abychom se na to zaměřovali jako na svou prioritu,“ říká Petr Moravec, předseda zelených v Plzni. Aktuálně nejdůležitější z těchto iniciativ je záměr plzeňské organizace TOP 09, která po neúspěchu svého návrhu regulace hazardu na posledním Zastupitelstvu města Plzně ohlásila záměr zorganizovat sběr podpisů pro vyvolání referenda z podnětu občanů města. [3] „Snahu TOP 09 o regulaci hazardu vítáme. Jakkoli my zelení máme řadu výhrad vůči parlamentní politice TOP 09 a její někdejší vládní činnosti – nezapomínejme, že to byl právě bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, kdo regulaci heren účinně bránil – nejsme ideologicky zaslepení. Toto není parlamentní politika, nýbrž komunální otázka, a my jsme připraveni podpořit každé rozumné a pro Plzeň prospěšné opatření. A návrh TOP 09, na rozdíl třeba od účelového protinávrhu Občanů.cz, takový je,“ dodává Petr Moravec. Navzdory alarmujícím statistikám o četnosti heren v ČR, která vysoce převyšuje hodnoty v jiných členských zemích EU i státech mimo EU, i prokázaným negativním dopadům hazardu [4] místní zastupitelstva v ČR i čeští zákonodárci snahám o omezení hazardu spíše brání. Mezi obvyklé argumenty patří  neověřitelná tvrzení, že zákaz legálních heren by vedl k nekontrolovatelnému nárůstu heren nelegálních, nebo že daňové odvody z heren jsou nenahraditelným příjmem pro obecní rozpočty nebo podporu sportu. „Je třeba si ale uvědomit, že hazard není individuální psychologický problém kompenzovaný daňovými odvody, nýbrž sociálně patologický fenomén s širokým dopadem v podobě drobné kriminality, sociálního vyloučení gamblerů a jejich rodin nebo v neposlední řadě zpustnutí městského prostoru. Samotný zákaz heren je pouze jedním – tím nejefektnějším – krokem k řešení problému, které si vyžaduje i složitější a mediálně méně vděčná systémová opatření jako zavedení rozumné koncepce sociálního bydlení nebo urbanistické koncepce. K tomu se ale v dosavadních plzeňských zastupitelstvech nikdo neměl,“ říká Tomáš Hirt, kandidát Strany zelených do Evropského parlamentu.

Kontakty:
Petr Moravec, předseda Strany zelených v Plzni, tel: 776 171 529, e-mail: petrmoravec@centrum.cz
Tomáš Hirt, člen rady Základní organizace SZ v Plzni a kandidát SZ do EP, tel.: 606 665 125, e-mail: hirt0303@gmail.com

web: http://zeleniplzensko.cz
facebook: www.facebook.com/zeleniplzensko

Poznámky:
[1] http://praha8.zeleni.cz/tz-obcane-odmitaji-hazard-radnice-se-to-snazila-zdiskreditovatnevhodnym-
terminem-referenda/
[2] http://www.zeleni.cz/zeleni-prosazuji-zakazy-heren-na-zastupitelstvech-mestskych-castiv-
brne/
[3] http://www.top09.cz/regiony/plzensky-kraj/tiskove-zpravy/top-09-zacina-sbirat-podpisypro-
referendum-o-hazardu-v-plzni-15639.html
[4] http://www.mapyhazardu.cz/