11. 11. 2015

Na včerejší veřejné projednání územního plánu Plzně dorazilo k naší radosti poměrně dost občanek a občanů Plzně. Sněmovní sál radnice byl plný. Během projednání jsme se od představitelů města dozvěděli především to, že oni průtah městem za urbanistický zločin nepovažují. My ano. Podali jsme proto námitku proti návrhu územního plánu, kterou podepsalo 225 občanek a občanů Plzně. Odpověď na naši námitku dostaneme od stavebního úřadu se schválením územního plánu. O podané námitce musí zastupitelstvo zvlášť rozhodnout a svoje rozhodnutí odůvodnit. Pokud budeme mít pocit, že odůvodnění není korektní nebo není v souladu se zákonem, podáme (Strana zelených Plzeň) proti územnímu plánu žalobu. Předpokládá se, že Územní plán bude plzeňské zastupitelstvo schvalovat v červnu příštího roku.

Fota z veřejného projednání najdete zde>>.