23. 10. 2015

Věděli jste, že na veřejném projednání územního plánu Plzně máte poslední možnost se k němu vyjádřit a říct jasné NE průtahu Plzní? Přijďte na veřejné projednání a řekněte zastupitelům, co si o novém územním plánu Plzně myslíte. Navrhněte městu, ať se prostřednictvím svého zastupitelstva obrátí na kraj, aby plánovaný silniční průtah, tahle široká, hlučná a v podstatě zbytečná silnice z územního plánu zmizela.

Kdy: Úterý 10. 11. 2015 v 16:00

Kde: Veřejné projednání, Sněmovní sál radnice

Víte, že už 2 etapy průtahu mají kladné hodnocení vlivů na životní prostředí? Úsek od Sukovy k Borské ulici se dokonce z hlediska dopadů na životní prostředí ani nehodnotil, krajský úřad rovnou prohlásil, že nejsou významné, přestože sám zjistil, že v jeho okolí budou překračované limity hluku. Při hodnocení úseku od Kalikovského mlýna přes Mži až ke Karlovarské ulici byla hlavním projektantem a posuzovatelem vlivu stavby na životní prostředí tatáž osoba. Současné znění zákona to bohužel nevylučuje.

Co s tím vším lze ještě dělat?

Pokuste se stavbu zastavit tím, že podepíšete připomínky k připravovanému územnímu plánu, které připravila Strana zelených. Tím pomůžete nominovat zástupce veřejnosti, který má v procesu územního plánování lepší postavení než jednotlivý občan. Může se např. s radnicí soudit o zrušení územního plánu. V připomínkách navrhujeme, aby průtah Plzní I/27 z územního plánu zmizel. K tomu je potřeba, aby se Plzeň obrátila na kraj, a ten jej vyřadil z nadřazených Zásad územního rozvoje. Celý text všech našich připomínek naleznete zde>>.

Podepsané připomínky k územnímu plánu je možno odevzdat do schránky Strany zelených (Americká 29), Kavárny Inkognito (Husova 24) nebo schránky Moving station (nově opravená budova Nádraží Jižní předměstí, Most Ivana Magora Jirouse 1).

Strana zelených věcně shodnou připomínku uplatní na veřejném projednání jako námitku ve smyslu stavebního zákona. Rozdíl mezi připomínkou a námitkou je zjednodušeně řečeno v tom, že o námitce musí zastupitelstvo hlasovat odděleně a rozhodnutí o ní musí být samostatně odůvodněno. Pouhé připomínky lze jen úředně vyrovnat bez větší debaty s tím, že prostě nebyly zapracovány. Tím donutíme politickou reprezentaci města, aby se bez vytáček postavila k otázce, jestli průtah v této podobě ve městě chce nebo nikoliv. Zástupce veřejnosti má navíc stejná práva jako vlastník pozemku, kterého se změna územního plánu dotýká.

Extrémní scénář, který může následovat, je soud pověřeného zástupce veřejnosti s městem nad tím, jak se s námitkou při schvalování nového územního plánu vyrovnalo a jestli přitom nebyla porušena jiná, především procesní, práva veřejnosti.

___________

Základní informace k průtahu Plzní I/27 naleznete zde>>.
V případě dotazů kontaktujte Mgr. Petra Pelcla, info@kontrolniskupina.cz.