26. 1. 2015

Strana zelených v Plzni nesouhlasí s navrženou podobou Územního plánu Plzně a sbírá podpisy pod připomínky k němu.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval na konci roku 2014 návrh nového územního plánu Plzně. V tomto materiálu je několik bodů, se kterými plzeňští zelení nesouhlasí. Rozhodli se tedy předložit na veřejném projednání územního plánu několik zásadních připomínek k němu, pod něž sbírají podpisy občanek a občanů Plzně. Na základě nasbíraných podpisů získají právo jmenovat zmocněného zástupce veřejnosti, který následně námitky proti návrhu územního plánu podá.

„V návrhu územního plánu Plzně je několik věcí, se kterými prostě nemůžeme souhlasit, byť základní koncepce celého návrhu je nepochybně v pořádku. Protože občan má v procesu připomínkování návrhu relativně malá práva, rozhodli jsme se jít cestou zmocněného zástupce veřejnosti. Pokud se nám podaří pod vybrané připomínky sehnat dostatečný počet podpisů, získáme zmocněnce, který má v procesu připomínkování větší pravomoci. V krajním případě třeba může i podat proti návrhu územního plánu žalobu k soudu,“ říká právník a místopředseda Strany zelených v Plzni Petr Pelcl.

Aby zelení v Plzni mohli jmenovat zmocněného zástupce veřejnosti, musí pod připomínky k územnímu plánu sehnat celkem 200 podpisů od občanek a občanů s trvalým pobytem v Plzni. Připomínky se týkají severojižního průtahu městem, který Strana zelených v Plzni kritizuje, dále statutu některých silničních přípojek na městský okruh a chybějících regulačních plánů pod pozemky Americká – Sirková (bývalý DK Inwest) a kasárna Slovany.

„Plzeň má ve svém urbanistickém plánování tradičně dva největší problémy. Jednak neustále přivádí více dopravy do centra Plzně, ačkoli civilizovaná města od takových záměrů dávno upouštějí. My chceme dalšímu takovému plánu zabránit. Další tradiční neduh je vznikající zástavba, kdy hrozí vznik zbytečně předimenzovaných objektů, jako tomu bylo v případě OC Corso. Tomu chceme zabránit jak na pozemku kasárna Slovany, tak na pozemku pod bývalým DK Inwest. Vydáním regulačního plánu pod bývalý DK Inwest získáme jistotu, že se zastupitelstvo bude muset zachovat v souladu s proběhlým referendem. A poslední připomínka se týká silničních napojení na městský okruh. Tam se zase obáváme, že díky jejich současnému statutu by pro účely jejich stavby mohlo město přistoupit k vyvlastňování pozemků. To se nám samozřejmě nelíbí,“ říká člen Strany zelených v Plzni a navržený zmocněný zástupce veřejnosti Ladislav Toušek.

Termín ukončení sběru podpisů ještě není znám. Odvíjí se totiž od termínu veřejného projednání návrhu územního plánu a ten ještě nebyl vyhlášen.  Plzeňští zelení věří, že se najde dostatečný počet občanek a občanů, kteří s připomínkami budou souhlasit. Ostatně petici na vyhlášení referenda právě pod pozemkem bývalého DK Inwest podepsalo kolem dvou desítek tisíc občanek a občanů Plzně.