9. 11. 2015

Plzeňští zelení sebrali potřebných 200 podpisů pod připomínku, která navrhuje vyjmutí průtahu I/27 středem města z návrhu nového územního plánu. Na veřejném projednání v úterý 10. listopadu uplatní Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D. jako zástupce veřejnosti námitky.

Námitku k územnímu plánu může podat buď vlastník nemovitosti, jíž se týká, nebo právě zástupce veřejnosti, který pod svou připomínku získá nejméně 200 podpisů občanů města Plzně. Zástupce veřejnosti má následně postavení řádného účastníka řízení a může se s městem i soudit o zrušení příslušné části územního plánu.

„Trasa I/27 vedená centrem je podobný zločin na struktuře města, jako byl projekt CORSO. Bude nutno znovu usilovat o referendum, aby se záměru město vzdalo? Opakuje se nesmyslná a desítky let přežitá koncepce městského urbanismu, jako bylo např. trasování I/26 okolo pivovaru a Rychtářky, které rozdělilo město těsně na hraně historického jádra,“ uvádí Ladislav Toušek, zástupce veřejnosti.

Plzeňským zeleným není jasné, proč myšlenka průtahu ožila právě v době, kdy se po letech přešlapování konečně začalo se stavbou Západního okruhu, který problém napojení severu s jihem města z větší části vyřeší. Kapacitním silnicím ve středu města se rozumní současní městští plánovači obvykle vyhýbají. V návrhu nového územního plánu se jen přejímá řešení z platného územního plánu města Plzně, který byl ale schvalován v roce 1994 a jehož funkcionalistické myšlenky jsou ještě starší. Město se v plánování dopravy za posledních 60 let nikam neposunulo.

„Jsme připraveni proti této zbytečné a hlučné silnici bojovat všemi dostupnými prostředky. Myslíme si, že město si další obdobné urbanistické zločiny nezaslouží. Věříme, že zastupitelé se s naší námitkou vyrovnají při schvalování návrhu územního plánu rozumně,“ dodává Ladislav Toušek.

O návrhu nového územního plánu se povede diskuse na veřejném projednání 10. listopadu ve sněmovním sále plzeňské radnice. Na podporu aktivní účasti dotčených občanů roznesli členové Strany zelených po domech v okolí plánovaného průtahu 500 letáků upozorňujících občany města na poslední možnost, jak podobu územního plánu ovlivnit. Nejde o abstraktní dokument do šuplíku, ale o nejmocnější nástroj politiky města, jak řídit svůj rozvoj. Vybere si město Plzeň cestu vstřícnou k lidem, nebo k autům?

Kontakty:
Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

člen Strany zelených v Plzni, zástupce veřejnosti ve věci návrhu územního plánu města Plzně
tel.: +420 608 450 072
e-mail: laco.tousek@gmail.com

Mgr. Petr Pelcl
1. místopředseda Strany zelených v Plzni, jednatel Kontrolní skupina.cz, o.s.
tel.: +420 725 800 820
e-mail: info@kontrolniskupina.cz

web: http://plzen.zeleni.cz/
facebook: www.facebook.com/zeleniplzensko
e-mail: plzen@zeleni.cz