7. 5. 2015

Strana zelených v Plzni se znepokojením sleduje stupňující se policejní excesy, které vyvrcholily včerejším zásahem proti squatu Cibulka. Policie ČR nesmí být nástrojem sloužícím na povel nezodpovědným vlastníkům a její zásahy nesmí vést ke zbytečnému násilí a nespravedlnostem. Připojujeme se k pražským zeleným a žádáme o nezávislé prošetření motivů a průběhu zásahu, stejně jako o vyčíslení nákladů na něj.