21. 5. 2014

Na debatě s kandidátem do EP se rozdávalo jídlo z popelnic

Plzeň, 21. května 2014

„S lidmi na společenském okraji se to má stejně jako s vyhozeným jídlem,“ začal netradičně svoji předvolební debatu Tomáš Hirt, kandidát do Evropského parlamentu za Stranu zelených (SZ). A vybídl účastníky, aby si pochutnali na jablečném závinu a chlebíčkách, které byly připraveny ze surovin nalezených v plzeňských popelnicích. „O tom, co je odpad, rozhodují kulturní normy, které je možné posouvat a měnit. Podobně je možné přeznačit pohled na lidi, kteří jsou nyní vytlačováni z veřejného prostoru,“ doplnil s plnými ústy. Nad lahůdkami z odpadků, které účastníci akce ochotně konzumovali, se diskutovalo o proměnách evropské politiky ve vztahu k menšinám a znevýhodněným lidem. „Potírání diskriminace a sociálního vyloučení je téma, na kterém se ukazuje potřebnost EU,“ zdůraznil Petr Moravec, předseda místní organizace SZ. „S tímto tématem národní státy často zacházejí způsobem, který problémy lidí na okraji spíše prohlubuje, než smysluplně řeší. Evropské direktivy potřebujeme, aby byla zachována důstojnost a základní práva lidí, které česká společnost vyvrhla na své dno,“ dodal Petr Moravec. Tomáš Hirt představil různé modely zacházení s menšinami a s chudobou, o kterých se v Evropské unii diskutuje. „Evropská unie v současnosti vedle podpory poskytování přímé pomoci znevýhodněným lidem usiluje o zmenšování bariér, které jim brání v sociálním vzestupu. To, jakým způsobem na lidi na okraji pohlížíme, určuje jejich společenské možnosti. Člověk, který je například rozpoznán jako cizinec nebo Rom, má ztíženou možnost ucházet se o práci nebo si pronajmout byt. A pokud se nezmění pohled většinové společnosti na cizince, Romy nebo lidi bez domova, nezmění se ani jejich šance na společenský úspěch,“ řekl. Na otázku, co bude prosazovat v Evropském parlamentu v případě, že by byl zvolen, Tomáš Hirt odpověděl: „Vím, že je to nepopulární, ale v politice hodlám usilovat o to, aby se posouvaly hranice toho, co je považováno za jediné správné a samozřejmé. Když se například u trvanlivých potravin přestane uvádět minimální trvanlivost, omezí se plýtvání, protože nebudou vyhazovány jenom kvůli datu na obalu. Stejně tak platí, že když změníme svůj pohled na opravdu znevýhodněné, odlehčíme tlaku, který je na ně permanentně vyvíjen a usnadníme jejich začleňování do společnosti.“

Kontakty:

Petr Moravec, předseda Strany zelených v Plzni, tel: 776 171 529, e-mail: petrmoravec@centrum.cz

Tomáš Hirt, člen rady Základní organizace SZ v Plzni a kandidát SZ do EP

Hirt 10176154_10152099800520843_9191188196307916385_n