27. 9. 2020

SOCIÁLNÍ OBLAST
– staráme se o všechny

Plzeňský kraj je největším poskytovatelem pobytových sociálních služeb v kraji. Budeme pokračovat v modernizaci našich sociálních zařízení, domovů seniorů a ostatních ústavů. Vzhledem k populačnímu vývoji, který bude znamenat v budoucnu silný úbytek ekonomicky aktivních a přírůstek občanů ve věku 65+ navýšíme kapacitu v našich pobytových zařízeních o 150 lůžek. Zároveň ale budeme masivně podporovat terénní pečovatelské služby s cílem umožnit co nejvíce lidem zůstat v domácím prostředí tak dlouho, jak budou chtít. Poskytovatele sociálních služeb podpoříme tak, aby tyto služby byly dostupné ve všech částech našeho kraje.

Budeme podporovat protidrogovou prevenci v širokém rozsahu, zaměříme se na edukaci žáků oblasti nebezpečí na internetu.

Jsme region, který je široce postižen exekucemi občanů. Na pomoc těmto lidem zajistíme bezplatné právní a finanční poradenství. Řada lidí propadla do exekuční pasti právě z důvodu své neschopnosti se právně bránit přinejmenším spornému podnikání například v oblasti půjček. Obce, které chtějí řešit otázku dostupného a sociálního bydlení podpoříme zřízením poradenského a kontaktního centra.

Chceme rozvíjet pěstounskou péči. Ta, pokud bude dostupná, bude mít vždy přednost před ústavní péčí. Mladé lidi končící pobyt v dětském domově, či jiném ústavním zařízení, budeme intenzivně podporovat při vstupu do samostatného života (finanční a kariérní poradenství, dostupné bydlení atd.).

Více na: www.bernardastarostove.cz