28. 9. 2020

ŠKOLSTVÍ
– vzdělání je základní předpoklad úspěchu

Studenti středních škol, které zřizuje Plzeňský kraj, dosahují skvělých výsledků v mezinárodních odborných soutěžích. Tyto aktivity budeme i nadále podporovat.

Chceme ale zaměřit také na podporu venkovských základních škol, které jsou klíčové v tom, abychom udržely mladé lidi i v řidčeji obydlených koutech našeho kraje.

Technologie přinášení nejen dobré příležitosti, ale zároveň díky nim hrozí i velké nebezpečí, proto chceme více vzdělávat studenty v oblasti nebezpečí na internetu – tzv. kyberkriminality.

Nezbytné je, abychom podporovali jazykové vzdělávání na našich školách. Rozvíjet také chceme výměnné mezinárodní studijní programy pro střední školy. Přirozenou cestou budeme i nadále podporovat zájem žáků a studentů o přírodovědné a technické obory.

Chceme pokračovat v podpoře potřebných řemeslných oborů jako je tesař, klempíř, truhlář, instalatér, zedník, krejčová apod. Ne nadarmo se říká, že řemeslo má zlaté dno. V minulosti Plzeňský kraj zajišťoval soutěže, jako jsou Ručičky kraje, Řemeslo má zlaté dno, Technika má zlaté dno, Robotickou soutěž nebo výrazně podporoval úspěšný projekt Techmánia Science Center. V tomto přirozeném motivování dětí k technice bychom chtěli pokračovat. Podobně podpoříme střediska environmentální výchovy.

Vytvoříme program podpory mladých učitelů pro venkovské školy (stipendia na byty, další vzdělávání učitelů).

Více na: www.bernardastarostove.cz