30. 9. 2020

DOPRAVA
– rychle, pohodlně a s moderními dopravními prostředky, vstřícně pro cyklisty

Veřejná hromadná doprava:

Veřejná doprava představuje perspektivní a moderní způsob přepravy osob. Navážeme na naše předchozí úspěchy v této oblasti a budeme i nadále prosazovat nákup moderních dopravních prostředků, výstavbu přestupních terminálů, plnou integraci krajské dopravy, intenzifikaci dopravních spojení zejména na páteřních tratích našeho kraje a možnost přepravy cyklistů, hendikepovaných a rodičů s kočárky. K tomu budou sloužit moderní, částečně nízkopodlažní vlaky a autobusy. Veřejné soutěže jsme bez problémů zvládli a úspěšně dokončíme ty zbývající pro nové vlakové dopravce na Plzeňsku, v Českém lese a Pošumaví.

Budeme prosazovat zdvojkolejnění a elektrifikaci celé trati z Plzně do Domažlic a Mnichova. Moderní železniční spojení s touto německou metropolí zajistí další zintenzivnění spolupráce se sousedním Bavorskem a přispěje k dalšímu hospodářskému, kulturnímu a turistickému rozvoji našeho kraje.

Silnice:

Za uplynulé čtyři roky jsme investovali historicky nejvíce peněz do oprav a modernizací našich krajských silnic. Udržíme budoucí investice minimálně na stejné úrovni.

Úspěšně jsme vysoutěžili výstavbu západního obchvatu Plzně. Díky precizní přípravě soutěže jsme se nijak nezdrželi spory s dodavateli či odvoláním k ÚOHS a zahájili jsme jeho dostavbu. Obchvat dokončíme v roce 2023.

Přes všechnu snahu nemůžeme stav našich silnic považovat za bezvadný. Proto nad rámec výše uvedeného zajistíme pro silnice II. a III. třídy v našem kraji zvláštní příspěvek na opravy ve výši 500 milionů korun na opravy dlouho opomíjených silnic na venkově, i když půjde o silnice s nižší frekvencí vozidel. Tento mimořádný příspěvek bude investován v průběhu let 2021 až 2024.

Více na: www.bernardastarostove.cz