Kategorie:

Krajské volby: Volební program – DOPRAVA

30. 9. 2020  |  DOPRAVA – rychle, pohodlně a s moderními dopravními prostředky, vstřícně pro cyklisty Veřejná hromadná doprava: Veřejná doprava představuje perspektivní a moderní způsob přepravy osob. Navážeme na naše předchozí úspěchy v této oblasti a budeme i nadále prosazovat nákup moderních dopravních prostředků, výstavbu přestupních terminálů, plnou integraci krajské dopravy, intenzifikaci dopravních více»

Krajské volby: Volební program – KULTURA

29. 9. 2020  |  KULTURA – identita národa se odráží v jeho kulturním dědictví Chceme, aby se s kulturou mohli setkávat lidé všude v Plzeňském kraji. Proto podpoříme jednorázové kulturní akce v obcích a městech Plzeňského kraje. Zásadní pro nás bude i propojení školy s kulturou. Potřebujeme zapojit ty nejmladší do kulturního dění kraje. více»

Krajské volby: Volební program – ŠKOLSTVÍ

28. 9. 2020  |  ŠKOLSTVÍ – vzdělání je základní předpoklad úspěchu Studenti středních škol, které zřizuje Plzeňský kraj, dosahují skvělých výsledků v mezinárodních odborných soutěžích. Tyto aktivity budeme i nadále podporovat. Chceme ale zaměřit také na podporu venkovských základních škol, které jsou klíčové v tom, abychom udržely mladé lidi i v řidčeji obydlených koutech více»

PROČ mít zeleného senátora?

28. 9. 2020  |  Při volbě senátora je třeba mít vždy na paměti, že zvolený není v druhé komoře Parlamentu ČR proto, aby zastupoval konkrétní zájmy obvodu, kde byl zvolen. Nemá tedy smysl slibovat řešení ohraničených místních problémů a zájmů. Senátor ale může zastupovat principy a k tomu se zkušenost z konkrétního regionu hodí. více»

Krajské volby: Volební program – SOCIÁLNÍ OBLAST

27. 9. 2020  |  SOCIÁLNÍ OBLAST – staráme se o všechny Plzeňský kraj je největším poskytovatelem pobytových sociálních služeb v kraji. Budeme pokračovat v modernizaci našich sociálních zařízení, domovů seniorů a ostatních ústavů. Vzhledem k populačnímu vývoji, který bude znamenat v budoucnu silný úbytek ekonomicky aktivních a přírůstek občanů ve věku 65+ navýšíme kapacitu více»

Zjednodušit zákony! říká Svatava Štěrbová

26. 9. 2020  |  Obyčejní lidé nemají šanci. Dnes je vše tak složité, že se v paragrafech s obtížemi orientují i právníci a soudci. Musíme právo zjednodušit. Každý z nás zná nějakou maminku, která se roky marně domáhá výživného pro své děti. Na radnicích „bydlí“ tisíce lidí, kteří se vyhýbají exekucím. Proti teroru hlukem více»

Krajské volby 2020: Zeleným můžete dát hlas ve všech krajích

19. 9. 2020  |  Strana zelených v krajských volbách 2020 kandiduje ve všech krajích Česka. Ve většině z nich jsme se rozhodli netříštit síly demokratických stran a kandidujeme v koalicích. Pokud chcete volit Zelené, podívejte se na tabulku s přehledem jednotlivých krajů. Složení koalice Středočeský 48 Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, více»

Krajské volby: Volební program – životní prostředí

17. 9. 2020  |  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ – ochrana přírody a krajiny je naší prioritou K přírodě jsme se my lidé chovali v minulosti macešsky, přitom je to to nejcennější, co máme. Krajina byla dlouhá desetiletí intenzivně a mnohdy necitlivě využívána. Nyní sklízíme trpké plody v podobě extrémních výkyvů počasí, narušeného vodního více»

Bernard: Jsem zárukou, že se nebude kmotrovat a politikařit

10. 9. 2020  |  Josef Bernard v předvolebním boji sází na témata týkající se ochrany životního prostředí, zdravotnictví i dopravy. Chce také zachránit chátrající Městské lázně v Plzni. Odešel jste z ČSSD, protože vám to neklapalo. Mimo jiné jste měl názorové střety s některými stranickými kolegy. Našel jste teď z vašeho pohledu lepší partu? více»

Přidejte se k Zeleným